Біженці в Україні отримують ті ж медичні послуги, що й румунські страхувальники, ліки та медичні товари, без сплати внеску.

Іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають у особливих ситуаціях із зони збройного конфлікту в Україні, отримують ті ж медичні послуги, що й румунські застраховані особи, без сплати внеску на соціальне медичне страхування, а також ліки, медичні вироби, вироби медичного призначення та послуги, що входять до національних програм медичного страхування, повідомляє Національний будинок медичного страхування.

Cetățenii străini și apatrizii aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina beneficiază de aceleași servicii medicale ca asigurații români, fără plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și servicii cuprinse în programele naționale de sănătate curative.

Asistența medicală se acordă de către furnizorii aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate în baza documentului de trecere a frontierei acceptat de statul român. Furnizorii vor păstra o copie a documentului și vor întocmi evidențe distincte pentru serviciile acordate acestor categorii de persoane.

CNAS a transmis o circulară către toate casele de asigurări de sănătate cu informații privind modul de acordare a serviciilor medicale pentru refugiații din Ucraina, pentru a fi transmise tuturor furnizorilor cu care acestea se află în relație contractuală. 

https://cnas.ro/2022/03/03/informare-accesul-la-servicii-medicale-pentru-refugiatii-din-ucraina/